သစ္စာတရားဆိုတာ သူကမတောင်းပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လိုလိုချင်ချင်နဲ့ပေးတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထား

Director: . Nyo Min Lwin .
Writer: . La Min Mo Mo . Moe Ni Lwin .


Casts


Storyline

ကျေးဇူးတရားနဲ့ သစ္စာတရား ကို ကောင်းမွန်စွာ စောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်း


Genre: . Drama .
Release Date: 2015-06-02

RESPONSIVE 12 CSS 3 HTML 1 JAVASCRIPT 28 DESIGN 6 DEVELOPMENT 3
Share Post: