Production, Post Services and Equipment Rental

Call now at +95 1 249670 , +95 1 252147

We truly care about our users and our services.

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | ဘာမထီဘွားမင်းယောက်ျား | Bar Ma Hti Bwar MIn Yoak Kyar | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | မုန်တိုင်းအသင်္ချေ | Mone Tine A Thin Chay (Full Version) | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | လောဘတိုက်ပွဲ | The Battle of Greed | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | သရဲများနှင့်ည | Night With Ghost | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | လေပွေရိုင်း | Wild Whirlwind | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | ဗိုလ်စံဖဲ | Bo San Phae | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | အပေးအယူကြမ်းတယ် | A Serious Deal | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | လက်ခံထားသူအရေးယူမယ် | Lat Khan Htar Thu A Yay Yue Mae | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | ဝိတဖက်ဝတဖက်ဘခက် | Wei Ta Phat Wa Ta Phat Ba Khet | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | မနောက်နဲ့နော် | Don't Kidding | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | ထစ်ချုန်းမိုးနဲ့အပြိုင် | Htit Chone Moe Nae A Pyaing | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now

ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | ပျားကြောက်တဲ့ပန်းများ | Flowers That Scare Bee | မြန်မာဇာတ်ကား

Watch Now